Private conversations
Help Users

  Thông Báo nhiệm vụ thăng cấp bang lần 4

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các hiệp khách

  -Bang chủ giuild cấp 3 (chuẩn bị đủ 20u Gold) click vào nâng cấp bang phái tại 2 NPC môn phái tại TVM (Chính) hoặc LTP (Tà). Khi nhận hãy tập trung các thành viên trong bang đứng xung quanh để cùng vào Mai Hoa Trang .

  -Vào Mai Hoa Trang gặp thủy tinh cầu nhận nhiệm vụ , sau đó tiêu diệt Boss , nhặt 1 Huy hiệu đại vương 4, và 20 phiến đá, tập trung đưa 20 phiến đá và huy hiệu cho bảng chủ để trả quest , khi trả quest phải trả đúng thủy tinh cầu thật xen lẫn giữa các thủy tinh cầu giả.
  -Trả NV sẽ mất 20u gold để nâng cấp lên bang cấp 4

  Lưu ý: Bang chủ chết, rời map Mai Hoa Trang, disconnect, nhiệm vụ thất bại và phải làm lại từ đầu.
  Chúc các bạn thành công
   
  Top