Mua Bán [NoGame] Bán acc 12x Siêu rẻ Or Đổi acc khác

nogameno

Hành Hiệp Giang Hồ
#1
Bán ACC

Acc DHL Nữ 9 lvl 120 VH 2m1 VH 8

Áo 10x full 8+10 5 Soul 7 hỏa
VK 12x 118%+10 10 Soul 8 hỏa
Giáp full 40+10
2 Tay Vh full 40+10 Chan VH full 40+10
Cặp Nhẫn +BTKC3 VH +Vòng 8x
Pet Hổ+ AC Nữ full mm1%
Trong acc còn 2 kho vk 12x 13 và áo các loại
Giá: 200k
 
Last edited:
Top