Mua Bán [OngGia] [9x] Bán linh tinh

TBag

Vô Danh Khách
#1
BÁN :
- Áo choàng nam 3 dòng HLTP = 100k
- Kiếm 177m9 full 30% +10 8hỏa 10s = 100k
- Cung 177m9 full kc3 +10 10 hoả 10 soul PN3 = 300k
- Thương 177mt full 30+10 = 100k
- Áo thương 12xt full 10+10 dn2 = 100k
- Set 12xt full 10+8 = 150k

Chỉ card hoặc ck. không bán = @ nha.
 
Last edited:

Gấu

Hành Hiệp Giang Hồ
#3
Áo choàng nữ (Hắc long) full HLTP (zin) +10 = 200k
- Áo G full HLTP =150k

>>> 2 món này giá yêu thương thì xúc chứ áo xấu vãi :))))
 

TBag

Vô Danh Khách
#13
BÁN :
- Áo choàng nữ (Hắc long) full HLTP (zin) +15 + Áo G full HLTP =300k
- Kiếm 177m9 full 30% +10 8hỏa 10s = 100k
- Set 12x tà full 10 +8 = 300k
- Thương 177m tà full 30%+10 8hỏa 5s = 100k
- Đao 177m tà full 30+10 = 100k
- Cung 177m9 full kc2 +10 = 100k
- Acc Quyền sư nữ 9 lv 117 vh8 đủ đồ train = 300k
Chỉ nhận card hoặc ck. không bán = @ nha.
update :- Áo choàng nữ (Hắc long) full HLTP (zin) +15 + Áo G full HLTP =300k giá rẻ trong ngày
 
Top