Bán Item [ShadowHunter]

Multi

Chinh Chiến Tứ Phương
#1
Bán:
- Cung 12x9 full kc3+10 10hoả 10s PN3% = 200k
- Áo thương 12xt full 10+10 8 hoả 5s DN2 = 100k
- Set 12xt full 10+ 8 = 100k
- Áo nam dracula full CKND+10 = 100k
- Áo DHL nữ full 78 +10 dn2 =100k
- set 12xt full 8+10 = 100k
- Cung 12xt full kc3+10 10hoả 10s PN3% = 200k
- Kiếm 12x9 full 30+10 10s 8 hoả = 100k

Card or ck
 
Top