Mua Bán [Since][119]thanh lý

ga36304

Sơ Nhập Giang Hồ
#1
Bán
+ Xác đhl 122 vh8 vk full30+10 8tt 1soul pc5% = 17k@ hoặc giao lưu acc cung đf 115+ tùy đồ
+Áo đhl nam 10x full 8 +10 8tt 5soul = 900@
+Cặp acmm nam = 3k2@
+Tay 12xtt full 9 9 9 8 +6 =2k@
+Giáp 115 full9 +6 = 1k2@
+Sét ts vh + 2 3 4 = 4k@ (1set 5 món)
+ Bán vh tà lv 122 :100k vh =900@
Mua
+xác cung , đp 115+ giá thanh lý ai bán inbox mình giá
Ai cần inbox hoặc sms 1217536350.
 
Last edited:
Top