Tác dụng khí công của đao khách Yulgang Pro

Status
Not open for further replies.

Heaven Knows

Võ Lâm Chí Tôn
Staff member
#1
Chào các bạn

Admin xin công bố thông tin như sau. Tất cả khí công đều có tác dụng ở YG Pro.

Khí công 1: Tăng chỉ số tấn công tối thiểu, theo chỉ số của vũ khí .

Khí công 2: Tăng chính xác

Khí công 3: Tăng khả năng xuất skill liên hoàn (đánh chay)

Khí công 4: Tăng khả năng xuất hiện trí mệnh nhất kích (dame trắng, đánh chay)

Khí công 5: Tăng thời gian nộ (Cuồng phong vạn phá)

Khí công 6: Tăng khả năng phản dame từ quái và cả PK (PK xác suất thấp hơn quái đánh)

Khí công 7: Tăng khả năng phá giáp (skill + chay)

Khí công 8: Khi xuất hiện tăng 30% dame xuất ra (skill)

Khí công 9: Khi xuất hiện tăng thêm 20% của chỉ số tấn công cơ bản vào dame xuất (skill)

khí công 10: Tăng HP và Defense của nhân vật

Khí công 11: Tăng dame skill AOE (đánh lan)

Thăng thiên 1 : khi xuất hiện tăng 30% thủ và 10% attack kéo dài 10s

Thăng thiên 2 : khi xuất hiện thì nếu bị quái đánh sẽ phản dame lại quái x2 dame quái

Thăng thiên 3: khi xuất hiện thì dùng skill thăng thiên level 5 trở lên sẽ thêm 30% dame.

Suppport Team
 
Status
Not open for further replies.
Top