Private conversations
Help Users

  tai client mới về bị z là bị j thế ?

  hoangtucuabien

  Chịch quá nhiệt
  M bị ban IP rồi :26214602-2-2G595:

  Xem lại thư mục cài đặt xem , hay cái Windows defender ăn mất gì rồi.
   
  Top