Private conversations
Help Users

  Thông Báo Thông báo bảo trì server 30/11/2015

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn

  Ngày mai 30/11/2015 lúc 18h00 server sẽ bảo trì nhanh ,điều chỉnh 1 số điểm sau

  -Cần bằng lại giữa Level quái và exp tương ứng của map TLH và XTG cho chuẩn hơn
  -Cân chỉnh tác dụng của trung cấp phụ hồn di tinh, hỗn nguyên, hộ thể

  Di tinh: có xác suất miễn tử 3s khi bị PK (skill lẫn vật lí)
  Hộ thể: có xác suất mất MP thay cho HP khi bị tấn công (skill lẫn vật lí, pk lẫn đánh quái)
  Hỗn nguyên: Có xác suất giảm 1/2 sát thương khi bị PK (skill lẫn vật lí)
  Tăng xác suất xuất hiện của tất cả 7 loại trung cấp phụ hồn , nếu op 1 viên 5% sẽ có 10% cơ hội xuất hiện tác dụng.

  -Ra mắt sự kiện-tính năng " Vua cường hóa" - chi tiết sẽ công bố sau.

  Chúc các bạn vui vẻ
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn

  Ngày mai 30/11/2015 lúc 18h00 server sẽ bảo trì nhanh ,điều chỉnh 1 số điểm sau

  -Cần bằng lại giữa Level quái và exp tương ứng của map TLH và XTG cho chuẩn hơn
  -Cân chỉnh tác dụng của trung cấp phụ hồn di tinh, hỗn nguyên, hộ thể

  Di tinh: có xác suất miễn tử 3s khi bị PK (skill lẫn vật lí)
  Hộ thể: có xác suất mất MP thay cho HP khi bị tấn công (skill lẫn vật lí, pk lẫn đánh quái)
  Hỗn nguyên: Có xác suất giảm 1/2 sát thương khi bị PK (skill lẫn vật lí)
  Tăng xác suất xuất hiện của tất cả 7 loại trung cấp phụ hồn , nếu op 1 viên 5% sẽ có 10% cơ hội xuất hiện tác dụng.

  -Ra mắt sự kiện-tính năng " Vua cường hóa" - chi tiết sẽ công bố sau.

  Chúc các bạn vui vẻ

  Chào các bạn
  bảo trì sẽ dời lại vào lúc 22h00 tối nay
  Mong các bạn lưu ý giúp
  Thanks
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn

  Ngày mai 30/11/2015 lúc 18h00 server sẽ bảo trì nhanh ,điều chỉnh 1 số điểm sau

  -Cần bằng lại giữa Level quái và exp tương ứng của map TLH và XTG cho chuẩn hơn
  -Cân chỉnh tác dụng của trung cấp phụ hồn di tinh, hỗn nguyên, hộ thể

  Di tinh: có xác suất miễn tử 3s khi bị PK (skill lẫn vật lí)
  Hộ thể: có xác suất mất MP thay cho HP khi bị tấn công (skill lẫn vật lí, pk lẫn đánh quái)
  Hỗn nguyên: Có xác suất giảm 1/2 sát thương khi bị PK (skill lẫn vật lí)
  Tăng xác suất xuất hiện của tất cả 7 loại trung cấp phụ hồn , nếu op 1 viên 5% sẽ có 10% cơ hội xuất hiện tác dụng.

  -Ra mắt sự kiện-tính năng " Vua cường hóa" - chi tiết sẽ công bố sau.

  Chúc các bạn vui vẻ

  Update

  Sv đã bảo trì xong

  -Cần bằng lại giữa Level quái và exp tương ứng của map TLH và XTG cho chuẩn hơn (chưa xong)
  -Cân chỉnh tác dụng của trung cấp phụ hồn di tinh, hỗn nguyên, hộ thể (OK)

  Di tinh: có xác suất miễn tử 3s khi bị PK (skill lẫn vật lí)
  Hộ thể: có xác suất mất MP thay cho HP khi bị tấn công (skill lẫn vật lí, pk lẫn đánh quái)
  Hỗn nguyên: Có xác suất giảm 1/2 sát thương khi bị PK (skill lẫn vật lí)
  Tăng xác suất xuất hiện của tất cả 7 loại trung cấp phụ hồn , nếu op 1 viên 5% sẽ có 10% cơ hội xuất hiện tác dụng.

  -Ra mắt sự kiện-tính năng " Vua cường hóa" - chi tiết sẽ công bố sau. (OK, chờ admin thông báo thể lệ)
  -Hồi sinh ở map TLC có thể tùy chọn phe hồi sinh và địa điểm ngẫu nhiên
   
  Top