Private conversations
Help Users

  Thông Báo Thông báo mức thưởng chỉ số Level bang hội, điểm võ huân

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn HKGH

  BQT công bố mức thưởng chỉ số nhân vật khi tham gia các guild có cấp guild 1 đến 6 như sau

  thứ tự Attack, Defense, HP, MP, Tất cả khí công tăng

  Guild Level1=10;0;50;20;0 (Attack, Defense, HP, MP, Tất cả khí công tăng)
  Guild Level2=20;0;60;30;0
  Guild Level3=30;0;70;40;0
  Guild Level4=50;0;80;50;0
  Guild Level5=80;0;90;80;0
  Guild Level6=100;0;100;100;1

  Chúc các bạn vui vẻ.

  Support Team
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn HKGH

  BQT công bố mức thưởng chỉ số nhân vật khi tham gia các guild có cấp guild 1 đến 6 như sau

  thứ tự Attack, Defense, HP, MP, Tất cả khí công tăng

  Guild Level1=10;0;50;20;0 (Attack, Defense, HP, MP, Tất cả khí công tăng)
  Guild Level2=20;0;60;30;0
  Guild Level3=30;0;70;40;0
  Guild Level4=50;0;80;50;0
  Guild Level5=80;0;90;80;0
  Guild Level6=100;0;100;100;1

  Chúc các bạn vui vẻ.

  Support Team
  Để khích lệ các bang hội nhanh thăng cấp bang phái, Support Team Điều chỉnh mức chỉ số thưởng bang phái như sau.
  Chúc các hiệp khách vui vẻ.

  Guild Level1=10;0;50;20;0 (Attack, Defense, HP, MP, Tất cả khí công tăng)
  Guild Level2=20;0;60;30;0
  Guild Level3=30;0;70;40;0
  Guild Level4=50;10;80;50;1
  Guild Level5=80;10;90;80;1
  Guild Level6=100;10;100;100;1
   
  Top