Private conversations
Help Users

  Thông Báo Thông báo về nghề nghiệp HKHV version 13

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn

  Sau lần bảo trì tới HKHV sẽ reset nghề nghiệp của tất cả các nhân vật, cập nhật hệ thống chế tạo đồ đầy đủ chức năng như official, bổ sung item của các class HBQ, DHL, QS, item chế tạo cấp độ lên tới 140.
  Sẽ clear tất cả các nguyên liệu cũ ở kho và túi đồ của nhân vật, các nguyên liệu chế đồ sẽ ko bán shop mà sẽ tăng drop, add thưởng vào TLC....vvv
  -Item chế đồ level thấp sẽ drop nhiều hoặc có hể bán shop 1 số loại.
  -Admin sẽ công bố lại chỉ số cộng thêm đối với từng nghề nghiệp.

  Chúc các bạn vui vẻ.
   
  Top