Private conversations
Help Users

  [Thông Tin] Hệ thống Quest HomeViet

  Heo0708

  Vang Danh Bốn Biển
  Staff member

  TOPIC SẼ UPDATE THƯỜNG XUYÊN VỀ QUEST HOMEVIET:
  - Danh sách các Q có thể nhận ( level - tên Q - npc nhận )
  - Hướng dẫn làm Q (cái này sẽ update từ từ)


  (Riêng về hướng dẫn làm Q, mình rất cần sự hỗ trợ của mọi người. Vì một mình mình không thể test hết tất cả các Q và ghi ra hướng dẫn. Bạn nào muốn đóng góp thì cứ comment phía dưới theo mẫu. Mình sẽ copy dán lên post #1 này cho mọi người cùng theo dõi. Hãy chung tay đóng góp vì một hệ thống quest hoàn thiện :D)
  [level] <Tên Q>. NPC: . . . Map: . . .
  - (bước 1): . . .
  - (bước 2): . . .
  . . .
  - (bước cuối): . . . => XONG

  = = =

  VD:
  [12] Hợp thành trang bị. NPC: Môn Chủ Huyền Bột. Map: HB
  - Mua thiết kiếm ở Đao Kiếm Tiếu
  - Hợp thành 1 dòng
  - Để thiết kiếm ở slot đầu tiên trong rương và gặp Môn Chủ => XONG

  = = =

  Mọi người comment phần hướng dẫn thì nhớ chú ý kiểm tra post #1 này trước để tránh bị trùng nhau nha :D

  CÁCH XEM HƯỚNG DẪN Q INGAME
  - Ctrl Q và chọn Q muốn xem
  - Nhấn nút xem bản đồ ở góc dưới của bảng thông tin về Q đó
  - Trên bản đồ sẽ xuất hiện các mũi tên màu Hồng hoặc Xám chỉ vị trí quái cũng như vị trí NPC

  MỘT SỐ KINH NGHIỆM LÀM Q
  - Ctrl Q >> chọn Q >> Xem bản đồ để biết vị trí quái và vị trí NPC trả Q
  - Đến bãi train thì xem lại nội dung Q đề cập con quái nào rồi tìm (tên quái có thể chính xác hay gần chính xác, hoặc có liên quan đến nội dung của Q)
  - Quái làm Q không bao giờ là quái Cao Thủ
  - Một số kinh nghiệm khác bản thân tự đúc kết

  QUEST THĂNG CHỨC
  [10] Thăng chức lần 1. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Đánh Ma Đầu Sơn Tặc (nhìn giồng con Tiều Phu phiên bản cũ)
  - Kiếm đủ 5 item Q "Cự Phủ Sơn Tặc" đem về trả Q => XONG

  [35] Thăng chức lần 2 (Tà phái). NPC: Ôn Hiểu Dư. Map: HB
  - Đánh Cự Phủ Sơn Tặc (10 item)
  - Gặp Ôn Hiểu Dư
  - Gặp Quan Chủ Sí Quyên => XONG

  [35] Thăng chức lần 2 (Chính phái). NPC: Hoa Hữu Khuyết. Map: HB
  - Đánh Cướp Biển Do Thám (10 item)
  - Gặp Hoa Hữu Khuyết
  - Gặp Quan Chủ Liễu Như => XONG

  [60] Thăng chức lần 3 (Tà phái). NPC: Chủ Phủ Thi Vi. Map: LTP
  - Đánh Kim Linh Xà (10 item) (không được đánh San Hô Xà)
  - Gặp Hiên Viên Nhị Quang
  - Gặp Chủ Phủ Thi Vi ( XONG giai đoạn 1)
  - Gặp Tiêu Thập Nhị Lang nhận nhiệm vụ (giai đoạn 2)
  - Gặp Đao Kiếm Tiếu
  - Gặp Ôn Hiểu Dư (Hoàn thành nhận Da của xích vân hổ, kiếm xỉ ác hổ bì )
  - Đánh Huyết Cuồng Lang map Thần Võ Môn (2 item)
  - Gặp Ôn Hiểu Dư
  - Gặp Đao Kiếm Tiếu
  - Gặp Tiêu Thập Nhị Lang
  - Gặp Chủ Phủ Thi Vi
  - Đánh Thanh Đầu Xà (10 item)
  - Gặp Thượng Quan Hiển Tiên
  - Gặp Hiên Viên Nhị Quang
  - Qua Tam Tà Quan Gặp Châu Thúc Thông Nhận túi bạc
  - Qua Liểu Thiện Phủ Hiên Viên Nhị Quan giao túi bạc
  - Gặp Chủ Phủ Thi Vi => XONG

  Đã test thực tế chính xác

  [60] Thăng chức lần 3 (9 Phái). NPC: Môn Chủ Kinh Xa Mạc. Map: TVM
  - Đánh Xích Vân Hổ (10 item) (không được đánh Hổ Kiếm Xỉ Ác)
  - Gặp Tạ Hiểu Phong Trả NV
  - Găp Môn chủ Trả Q
  - Gặp Môn Chủ Kinh Xa Mạc ( XONG giai đoạn 1)
  - Gặp Vi Bạch Bạch nhận nhiệm vụ (giai đoạn 2)
  - Gặp Vi Đại Bảo
  - Gặp Hoa Hữu Khuyết
  - Đánh Thanh Đầu Xà map Liễu Thiện Phủ (2 item)
  - Gặp Hoa Hữu Khuyết
  - Gặp Vi Đại Bảo
  - Gặp Vi Bạch Bạch
  - Gặp Môn Chủ Kinh Xa Mạc
  - Đánh Huyết Cuồng Lang (10 item)
  - Gặp Dương Bất Phàm
  - Gặp Môn chủ Liễu Như Map LCQ
  - Gặp Tiêu Xuân Thuỷ Map LCQ
  - Gặp Dương Bất Phàm
  - Gặp Môn chủ Kinh Xa Mặc >> Xong

  Đã test chính xác

  [80] Thăng chức lần 4 (Tà phái). NPC: Chủ Phủ Thi Vi. Map: LTP

  Level 80 Nhiệm vụ thăng chức lần 4 (1/5)

  - Gặp chủ phủ Thi Vi
  - Gặp Cụ Phong Thiên Vương Phong Thanh Phiêu.
  - Gặp Đinh Đông Hạ
  - Gặp Nam Cung Kiếm (NPC trước cửa Huyết Quỷ Động)
  - Gặp Sí Quyên Quan Chủ ở Tam Tà Quan
  - Gặp Thiên Hiểu Sinh
  - Gặp Cầu Thiên Mễ.
  - Gặp Cụ Phong Thiên Vương Phong Thanh Phiêu.
  >> Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (2/5)

  - Gặp Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa
  - Gặp Nam Cung Kiếm
  - Đánh Tam Đao Huyết Ma Cuồng Kiếm trên tầng 2 Huyết Quỷ Động lấy 10 bộ kiếm
  - Gặp Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa.

  >>> Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (3/5)

  - Gặp Kim Mộc Thiên Vương Nam Cung mộc nhận Q 3/5
  - Gặp Hiên Viên Nhị Quang
  - Gặp Vi Đại Bảo Map HB
  - Gặp Châu Trúc Thông Map TTQ
  - Gặp Sĩ Uyên Map TTQ
  - Gặp THiên Hiểu Sinh
  - Gặp Vương Nam Cung Mộc LTP

  >> Xong Q 3/5

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (4/5)

  - Gặp Thiên Vương Hang Thu Thuỷ Nhận Q 4/5
  - Đánh Huyet Ma Vo Dau Gia + Cường Bạo Huyết Ma Thuật sĩ thu thập mỗi thứ 10 Item
  - Gặp NGọc Thuỷ Thiên Vương Hang Thu Thuỷ

  >> Hoàn Thành 4/5

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (5/5)

  - Gặp Đề Đốc Phủ Liểu Thiên Bá Huân nhận Q 5/5
  - Đánh Tam Đao Huyêt ma Cuồng Kiếm + Huyết Ma Võ Đầu Giả + Cuồng Bạo Huyết Ma Thuật Sĩ (Tầng 2 ) + Hồng Y Huyết Ma Thị Nữ ( Tầng 3 ) Thu mỗi thứ 5 món
  - Gặp Liễu Thiên Bá Huân
  - Gặp Tiêu Thập Nhị Lang
  - Gặp Thượng Quan Hiểu Tiên
  - Gặp Tiêu Thập Nhị Lang
  - G8ap5 Môn Chủ HB
  - Gặp Liễu Thiên Bá Huân >> lúc này có phát sinh lỗi nhẹ >> không đủ chỗ trống túi đồ nhưng không sao
  - Gặp Môn Chủ Thi Vi

  Hoàn thành thăng chức 4 tà phái

  Quest thăng chức lần 4 Chính Phái

  Level 80 Nhiệm vụ thăng chức lần 4 (1/5)

  Gặp Thần Võ Môn Chủ Xa Kinh Mặc
  Gặp Truyền Công Trường Lão Thượng Quan Âm
  Gặp Dương Bất Phàm
  Gặp Tây Môn Xuy Phong (NPC trước cửa Chí Tín Động)
  Gặp Quan Chủ Liễu Như ở Liễu Chính Quan
  Gặp Hồ Ngân Hoa
  Gặp Sở Lưu Tình
  Gặp Truyền Công Trường Lão Thượng Quan Âm.

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (2/5)

  - Gặp Thụ Giới Trường Lão Thượng Quan Huyền
  - Gặp Tây Môn Xuy Phong (NPC trước cửa Chí Tín Động) nhận NV
  - Đánh Trường Phát Địa Linh Ma Đao ở tầng hai Chí Tín Động nhặt 10 mảnh băng sạch
  - Gặp Thụ Giới Trường Lão Thượng Quan Huyền.

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (3/5)

  Gặp Chưởng Tài Trường Lão Thạch Thành Kim
  Gặp Vi Bạch Bạch
  Gặp Vi Đại Bảo ở Huyền Bột Phái nhận 50 túi bạc.
  Gặp Hồng Phụng Hoàng ở Lieu Chính Quan nhân 50 túi bạc
  Gặp Quan Chủ Liễu Như ở Liễu Chính Quan
  Gặp Sở Lưu Tình nhận 10 túi bạc.
  Gặp Chưởng Tài Trường Lão Thạch Thành Kim

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (4/5)

  Gặp Chấp Pháp Trường Lão Nghiêm Thế Kính
  Đánh Thiết Oản Địa Linh Thần Quyền và Lãnh Huyết Địa Linh Yêu Đao ở tầng 2 Chí Tín Động nhặt 10 lá bùa và 10 mặt nạ
  Gặp Chấp Pháp Trường Lão Nghiêm Thế Kính

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (5/5)

  Gặp Phó Môn Chủ Thần Võ Môn Văn Tứ Hải
  Đánh Thiết Oản Địa Linh Thần Quyền, Trường Phát Địa Linh Ma Đao, Lãnh Huyết Địa Linh Yêu Đao ở tầng 2 và Ngọc Phiến Địa Linh Vũ Nữ ở tầng 3 Chí Tín Động nhặt kim, y giác, dây đeo cổ và chiếc quạt mỗi thứ 5
  Gặp Phó Môn Chủ Thần Võ Môn Văn Tứ Hải
  Gặp Tạ Hiểu Phong.
  Gặp Dương Bất Phàm
  Gặp Tạ Hiểu Phong.
  Gặp Trưởng môn Huyền Bột Phái.
  Gặp Phó Môn Chủ Thần Võ Môn Văn Tứ Hải
  Gặp Thần Võ Môn Chủ Xa Kinh Mặc

  Hoàn thành nhiệm vụ

  Hoàn thành thăng chức 4 Chính Phái

  Quest thăng chức lần 5

  Level 100 Nhiệm vụ thăng chức lần 5

  Muốn tc5 phải có đủ 7 quyển Đại Huyền Chân Kinh gồm 1 quyển 1, 2 quyển 2, 1 quyển 3, 2 quyển 4, 1 quyển 5. Làm theo thứ tự

  Đại Huyền chân kinh 1:

  - Gặp Thôn Trưởng ở BHBC
  - Gặp Cung Đạo Chương
  - Gặp Băng cung binh sĩ Ân Thị
  - Gặp Thôn Trưởng
  - Gặp Băng cung binh sĩ Ân Thị và nộp 5000v0000

  >>>> Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 2(1)

  - Gặp Lâm Lợi và nộp 1U

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 2(2)

  - Gặp Lâm Lợi
  - Đánh Trinh sát binh Tà Phái và Trinh sát binh chính phái nhặt 200 gỗ và 200 túi vàng.
  - Gặp Lâm Lợi

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 3

  - Gặp Thạch Lâm
  - Đánh Phi Thiên Cương Thi nhặt 10 thương gãy
  - Gặp Thạch Lâm, nộp 10 thương gãy và 5000v0000

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 4(1)

  - Gặp Phan Thủ Kiệt và nộp 1U

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 4(2)

  - Gặp Phan Thủ Kiệt
  - Đánh Tiểu tuyết yêu quái nhặt 200 bạch băng và 200 thấu minh băng
  - Gặp Phan Thủ Kiệt

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 5 kèm thăng chức

  - Gặp Liễu Hoa Yến
  - Gặp Vi Đại Bảo
  - Gặp Thôn Trưởng
  - Gặp Thảo Tịch lão nhân
  - Gặp Thôn Trưởng

  >>> Hoàn thành TC 5

  Quest thăng chức lần 6(Thăng thiên 1)

  Level 115 Nhiệm vụ thăng chức lần 6(Thăng thiên 1)

  - Gặp Hằng Nga ở Nam Lâm
  - Đánh con boss Hằng Nga thả, đánh chết nó rồi nộp Q

  >>> Hoàn thành TC 6

  Quest thăng chức lần 7(Thăng thiên 2)

  Level 120 Nhiệm vụ thăng chức lần 7(Thăng thiên 2)

  - Gặp Hằng Nga ở Nam Lâm
  - Khi nhận nhiệm vụ điểm tt sẽ biến thành Thiên Kỳ Thạch, train đủ 50 cái rồi nộp Q kèm theo 10U và 5tr exp

  Hoàn thành

  QUEST LV 1 ~ 34
  [1] Tuyệt kỹ. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Gặp Môn Chủ Huyền Bột => XONG

  [2] Chính và Tà. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Gặp Hoa Hữu Khuyết
  - Gặp Ôn Hiểu Dư => XONG

  [4] Triệu hồi linh khí. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Kiếm được 1v Hạ cấp hồn kết tinh
  - Gặp Kim Hương Ngọc => XONG

  [4] Bước chân ra giang hồ. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Đánh Cóc kiếm 5 item Q "Chân cóc quỷ"
  - Gặp Kim Hương Ngọc => XONG

  [7] Tam vĩ hồ. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Đánh Hồ Ly kiếm 5 item Q "Da hồ ly"
  - Gặp Kim Hương Ngọc => XONG

  [10] Tình thầy trò. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Đánh sói xám kiếm 3 item Q
  - Gặp Môn Chủ => XONG

  [11] Bảo vệ trang trại. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Đánh heo rừng kiếm 5 item Q
  - Gặp Kim Hương Ngọc = XONG

  [12] Hướng dẫn hợp thành. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Gặp Đao Kiếm Tiếu
  - Gặp Môn Chủ => XONG

  [12] Hợp thành trang bị. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Mua thiết kiếm ở Đao Kiếm Tiếu
  - Hợp thành 1 dòng
  - Để thiết kiếm ở slot đầu tiên trong rương và gặp Môn Chủ => XONG

  [13] Giáp trong. NPC: Ngân Kiều Long
  - Đánh sói xám kiếm 10 item Q
  - Gặp Ngân Kiều Long => XONG

  [14] Hộp thuốc của Bình Thập Chỉ. NPC: Bình Thập Chỉ
  - Đánh Địa Linh Sơn Tặc (10 item)
  - Gặp Bình Thập Chỉ => XONG

  [15] Nhanh như gió, nhẹ như mưa. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Gặp Môn Chủ trả Q luôn => XONG

  [15] Đánh bại sơn tặc. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Đánh Địa Linh Sơn Tặc (10 item)
  - Gặp Môn Chủ => XONG

  [16] Tấm da tam vĩ hồ. NPC: Kim Hương Ngọc

  [17] Sức mạnh cường hóa. NPC: Môn Chủ Huyền Bột

  [17] Cường hóa vũ khí cho mình. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Mua thiết kiếm ở Đao Kiếm Tiếu
  - Cường hóa +1
  - Để thiết kiếm ở slot đầu tiên trong rương và trả Q

  [18] Giải mã mật thư. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Gặp Ngân Kiều Long
  - Gặp Đức Ba Lợi
  - Gặp Môn Chủ => XONG

  [18] Thuộc tính. NPC: Kim Hương Ngọc

  [19] Da huyết lang. NPC: Vi Đại Bảo
  - Đánh Huyết Lang (10 item)
  - Gặp Vi Đại Bảo => XONG

  [21] Hợp thành thuộc tính. NPC: Kim Hương Ngọc

  [22] Yêu cầu của Đao Kiếm Tiếu. NPC: Đao Kiếm Tiếu
  - Đánh gấu mật (10 item)
  - Gặp Bình Thập Chỉ => XONG

  [25] Tuyệt mệnh kỹ. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Đánh Quỷ Đông Lanh kiếm 5 item Q
  - Gặp Môn chủ => XONG

  [26] Mật mã của sơn tặc. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Đánh Quỷ Đông Lanh (1 item)
  - Gặp Môn Chủ => XONG

  [27] Cướp biển xuất hiện. NPC: Kim Hương Ngọc

  [29] Quyết định thời gian. NPC: Kim Hương Ngọc

  [30] Đánh đuổi bọn cướp biển. NPC: Hoa Hữu Khuyết

  [31] Nguyên liệu của Đao Kiếm Tiếu. NPC: Môn Chủ Huyền Bột

  [32] Báu vật của Vi Đại Bảo. NPC: Vi Đại Bảo

  [33] Tiêu diệt sơn tặc. NPC: Ôn Hiểu Dư

  PS: ngoài ra ở các NPC Môn Chủ HB, Vi Đại Bảo, Ngân Kiều Long, Đao Kiếm Tiếu, Bình Thập Chỉ, Kim Hương Ngọc có các Q dạng "Hoàn thành mục tiêu ...". Đây là Q hỗ trợ. Chỉ cần đạt lv, đến nhận nhiệm vụ và sẽ được item hỗ trợ (siêu thị, x1.2 exp ...)

  QUEST LV 35 ~ 59 (TÀ PHÁI)
  [35] Nguồn gốc kẻ đào ngũ. NPC: Quan Chủ Sí Quyên. Map: TTQ.
  - Đánh Hỏa Ngục Ác Quỷ kiếm 1 item Q
  - Gặp Quan Chủ Sí Quyên => XONG

  [36] Tiêu diệt du đãng. NPC: Quan Chủ Sí Quyên. Map: TTQ.
  - Đánh Trường Thương Phỉ Binh kiếm 15 item Q
  - Gặp Quan Chủ Sí Quyên => XONG

  [36] Người vay tiền. NPC: Châu Thúc Thông. Map: TTQ.
  - Đánh Đại Đao Phỉ Binh kiếm 10 item Q
  - Gặp Châu Thúc Thông => XONG

  [37] Chai rượu của Lục Tiểu Hoàng. NPC: Lục Tiểu Hoàng. Map: TTQ.
  - Đánh Thiết Chưởng Thần Đà kiếm 20 item Q
  - Gặp Lục Tiểu Hoàng => XONG

  [37] Một kết thúc.: Châu Thúc Thông. Map: TTQ.
  - Đánh Lang Nhân Võ Sĩ kiếm 10 item Q
  - Gặp Châu Thúc Thông => XONG

  [38] Liều mạng. NPC: Lục Tiểu Hoàng. Map: TTQ.
  - Đánh Lang Nhân Võ Sĩ kiếm 10 item Q
  - Gặp Lục Tiểu Hoàng => XONG

  [39] Theo dõi thợ săn. NPC: Quan Chủ Sí Quyên. Map: TTQ.
  - Đánh Khoái Đao Võ Sĩ kiếm 15 item Q
  - Gặp Quan Chủ Sí Quyên => XONG

  [40] Đừng ở gần kẻ xấu. NPC: Quan Chủ Sí Quyên. Map: TTQ.
  - Đánh Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân kiếm 10 item Q
  - Gặp Quan Chủ Sí Quyên => XONG

  [41] Điều tra Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân. NPC: Quan Chủ Sí Quyên. Map: TTQ.
  - Đánh Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân kiếm 10 item Q
  - Gặp Quan Chủ Sí Quyên => XONG

  [42] Lời phàn nàn về Lục lâm sơn tặc. NPC: Quan Chủ Sí Quyên. Map: TTQ.
  - Đánh Việt Địch Sơn Tặc kiếm 5 item Q
  - Gặp Quan Chủ Sí Quyên
  - Gặp Thiên Hiểu Sinh => XONG

  [43] Mối bất hòa. NPC: Thiên Hiểu Sinh. Map: TTQ.
  - Đánh Lục Lâm Sơn Tặc kiếm 10 item Q
  - Gặp Thiên Hiểu Sinh => XONG

  [44] Giai đoạn khó khăn. NPC: Lục Tiểu Hoàng. Map: TTQ.
  - Đánh Hắc Diện Đạo Tặc kiếm 20 item Q
  - Gặp Lục Tiểu Hoàng => XONG

  [45] Xung đột nội bộ. NPC: Thiên Hiểu Sinh. Map: TTQ.
  - Đánh Lưu Tinh Chùy Cường Đạo kiếm 10 item Q
  - Gặp Thiên Hiểu Sinh => XONG

  [46] Vàng của Châu Thúc Thông. NPC: Châu Thúc Thông. Map: TTQ.
  - Đánh Trường Côn Đạo Tặc kiếm 20 item Q
  - Gặp Châu Thúc Thông => XONG

  [47] Kế hoạch tấn công. NPC: Thiên Hiểu Sinh. Map: TTQ.
  - Đánh Đạo Tặc Tiểu Đầu Mục kiếm 15 item Q
  - Gặp Thiên Hiểu Sinh => XONG

  [48] Mục tiêu đề nghị. NPC: Thiên Hiểu Sinh. Map: TTQ.
  - Đánh Lục Thanh Ác Binh kiếm 1 item Q
  - Gặp Thiên Hiểu Sinh
  - Gặp Cầu Thiên Mễ => XONG

  [49] Thu thập hang tiếp tế. NPC: Châu Thúc Thông. Map: TTQ.
  - Đánh Hổ Phách Đạo Tặc kiếm 20 item Q
  - Gặp Châu Thúc Thông => XONG

  [50] Thu hoạch tre. NPC: Lục Tiểu Hoàng. Map: TTQ.
  - Đánh Trúc Thương Võ Sĩ kiếm 10 item
  - Gặp Lục Tiểu Hoàng => XONG

  [51] Một mũi tên giết 2 con nhạn. NPC: Cầu Thiên Mễ. Map: TTQ.
  - Đánh Trúc Thần Thị Nữ kiếm 20 item Q
  - Gặp Cầu Thiên Mễ => XONG

  [52] Ký ức nguy hiểm. NPC: Cầu Thiên Mễ. Map: TTQ.
  - Đánh Độc Nhãn Ác Tặc kiếm 20 item Q
  - Gặp Cầu Thiên Mễ => XONG

  [53] Những bông hoa rơi. NPC: Chân Ưng Huyền. Map: TTQ.
  - Đánh Trúc Lâm Kiếm Sĩ kiếm 20 item Q
  - Gặp Chân Ưng Huyền => XONG

  [54] Sự thật đằng sau sự việc. NPC: Cầu Thiên Mễ. Map: TTQ.
  - Đánh Trúc Lâm Kiếm Sĩ kiếm 1 item
  - Gặp Cầu Thiên Mễ
  - Gặp Quan Chủ Sí Quyên => XONG

  [55] Khởi đầu và kết thúc. NPC: Quan Chủ Sí Quyên. Map: TTQ.
  - Gặp Chủ Phủ Thi Vi (Liễu Thiện Phủ) => XONG

  QUEST LV 35 ~ 59 (CHÍNH PHÁI)
  [35] Mối nghi ngờ. NPC: Quan Chủ Liễu Như. Map: LCQ.

  [36] Mối đe dọa từ những kẻ đào tẩu. NPC: Tiêu Xuân Thủy. Map: LCQ.

  [36] Món nợ đáng sợ của Ác Tặc. NPC: Hồng Phụng Hoàng. Map: LCQ.

  [37] Tấn công Lợi Trảo Sơn Mị. NPC: Quan Chủ Liễu Như. Map: LCQ.

  [38] Sự nổi giận của Sơn Tiêu. NPC: Quan Chủ Liễu Như. Map: LCQ.

  [39] Điều tra về Hỏa Tặc. NPC: Quan Chủ Liễu Như. Map: LCQ.

  [40] Sai lầm. NPC: Tiêu Xuân Thủy. Map: LCQ.

  [41] Khôi phục Đền Thờ Đá. NPC: Quan Chủ Liễu Như. Map: LCQ.

  [42] Quá khứ. NPC: Quan Chủ Liễu Như. Map: LCQ.

  [43] Những mãnh ký ức. NPC: Hồng Phụng Hoàng. Map: LCQ.

  [44] Đánh Đạo Tặc - Đền Thờ Đá. NPC: Quan Chủ Liễu Như. Map: LCQ.

  [44] Ngăn chặn Đạo Tặc Hoa Viên. NPC: Hồ Ngân Hoa. Map: LCQ.

  [45] Điểm cốt lỗi - đạo tặc ở Hoa Viên. NPC: Hồ Ngân Hoa. Map: LCQ.

  [46] Kẻ cướp. NPC: Tiêu Xuân Thủy. Map: LCQ.

  [47] Tấn công đạo tặc. NPC: Hồ Ngân Hoa. Map: LCQ.

  [48] Điểm nghi vấn. NPC: Hồ Ngân Hoa. Map: LCQ.

  [49] Đồ tiếp tế bị đánh cắp. NPC: Hồng Phụng Hoàng. Map: LCQ.

  [50] Thông cáo Trúc Lâm. NPC: Tiêu Xuân Thủy. Map: LCQ.

  [51] Uyên Trúc Lâm náo loạn. NPC: Sở Lưu Tình. Map: LCQ.

  [52] Thu thập tài liệu bị thất lạc. NPC: Sở Lưu Tình. Map: LCQ.

  [53] Ngắm Hoa. NPC: Chân Ung Thử. Map: LCQ
  - Đánh "người chặt tre trộm" tìm 20 item Q
  - Gặp NPC: Chân Ung Thử => XONG

  [54] Sự thật đằng sau vụ an. NPC: Sở Lưu Tình. Map: LCQ.

  [55] Khởi đầu và Kết thúc. NPC: Quan Chủ Liễu Như. Map: LCQ.

  QUEST LV 60 ~ 79 (TÀ PHÁI)
  [60] Thu phục giặc hắc tống 1/3. NPC: Phủ chủ Thi Vi. Map: LTP
  - Gặp Hiên Viên Nhị Quang
  - Đánh Hắc Tùng Tuần Lộ Tặc (10 item)
  - Gặp Phủ chủ Thi Vi => XONG

  [61] Thu phục giặc hắc tống 2/3. NPC: Phủ chủ Thi Vi. Map: LTP
  - Đánh Hồng Nhãn Tặc Đao Phỉ (10 item I và 5 item II)
  - Gặp Tiêu Thập Nhị Lang => XONG

  [62] Thu phục giặc hắc tống 3/3. NPC: Phủ chủ Thi Vi. Map: LTP
  - Đánh Hắc Tùng Tuần Lộ Tặc (5 item)
  - Đánh Hắc Tùng Tuần Lộ Tặc (5 item)
  - Đánh Hắc Tùng Quỷ Diện Tặc (10 item)
  - Gặp Đinh Đông Hạ => XONG

  [63] Tìm lại sâm rừng. NPC: Đinh Đông Hạ. Map: LTP
  - Đánh Bạo Lực Tẩu Tư Thương (15 item)
  - Gặp Đinh Đông Hạ => XONG

  [64] Xuân phong đào hoa sơn. NPC: Phủ chủ Thi Vi. Map: LTP
  - Đánh Trực Mị Cấm Dược Thương (20 item)
  - Gặp Phủ chủ Thi Vi

  = = =

  Các Q lv cao hơn sẽ update sau nhé (never)

  PS: Đây chỉ là kinh nghiệm mình đúc kết được trong quá trình test, cho nên chắc chắn sẽ có thiếu sót, có gì mọi người cứ comment góp ý, chỉnh sửa giúp để mình edit lại, tạo thành 1 topic hoàn chỉnh :D
   

  Hoa Đà

  Boss cuối Homeviet
  Staff member

  TOPIC SẼ UPDATE THƯỜNG XUYÊN VỀ QUEST HOMEVIET:
  - Danh sách các Q có thể nhận ( level - tên Q - npc nhận )
  - Hướng dẫn làm Q (cái này sẽ update từ từ)


  CÁCH XEM HƯỚNG DẪN Q INGAME
  - Ctrl Q và chọn Q muốn xem
  - Nhấn nút xem bản đồ ở góc dưới của bảng thông tin về Q đó
  - Trên bản đồ sẽ xuất hiện các mũi tên màu Hồng hoặc Xám chỉ vị trí quái cũng như vị trí NPC

  QUEST THĂNG CHỨC
  [10] Thăng chức lần 1. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Đánh Ma Đầu Sơn Tặc (nhìn giồng con Tiều Phu phiên bản cũ)
  - Kiếm đủ 5 item Q "Cự Phủ Sơn Tặc" đem về trả Q

  QUEST LV 1 ~ 34
  [1] Tuyệt kỹ. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Gặp Môn Chủ Huyền Bột => XONG

  [2] Chính và Tà. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Gặp Hoa Hữu Khuyết
  - Gặp Ôn Hiểu Dư => XONG

  [4] Triệu hồi linh khí. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Kiếm được 1v Hạ cấp hồn kết tinh
  - Gặp Kim Hương Ngọc => XONG

  [4] Bước chân ra giang hồ. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Đánh Cóc kiếm 5 item Q "Chân cóc quỷ"
  - Gặp Kim Hương Ngọc => XONG

  [7] Tam vĩ hồ. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Đánh Hồ Ly kiếm 5 item Q "Da hồ ly"
  - Gặp Kim Hương Ngọc => XONG

  [10] Tình thầy trò. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Đánh sói xám kiếm 3 item Q
  - Gặp Môn Chủ => XONG

  [11] Bảo vệ trang trại. NPC: Kim Hương Ngọc
  - Đánh heo rừng kiếm 5 item Q
  - Gặp Kim Hương Ngọc = XONG

  [12] Hướng dẫn hợp thành. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Gặp Đao Kiếm Tiếu
  - Gặp Môn Chủ => XONG

  [12] Hợp thành trang bị. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Mua thiết kiếm ở Đao Kiếm Tiếu
  - Hợp thành 1 dòng
  - Để thiết kiếm ở slot đầu tiên trong rương và gặp Môn Chủ => XONG

  [13] Giáp trong. NPC: Ngân Kiều Long
  - Đánh sói xám kiếm 10 item Q
  - Gặp Ngân Kiều Long => XONG

  [14] Hộp thuốc của Bình Thập Chỉ. NPC: Bình Thập Chỉ

  [15] Nhanh như gió, nhẹ như mưa. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Gặp Môn Chủ trả Q luôn => XONG

  [15] Đánh bại sơn tặc. NPC: Môn Chủ Huyền Bột

  [16] Tấm da tam vĩ hồ. NPC: Kim Hương Ngọc

  [17] Sức mạnh cường hóa. NPC: Môn Chủ Huyền Bột

  [17] Cường hóa vũ khí cho mình. NPC: Môn Chủ Huyền Bột
  - Mua thiết kiếm ở Đao Kiếm Tiếu
  - Cường hóa +1
  - Để thiết kiếm ở slot đầu tiên trong rương và trả Q

  [18] Giải mã mật thư. NPC: Môn Chủ Huyền Bột

  [18] Thuộc tính. NPC: Kim Hương Ngọc

  [19] Da huyết lang. NPC: Vi Đại Bảo

  [21] Hợp thành thuộc tính. NPC: Kim Hương Ngọc

  [22] Yêu cầu của Đao Kiếm Tiếu. NPC: Đao Kiếm Tiếu

  [23] Giáp thiết thỏa. NPC: Ngân Kiều Long

  [25] Tuyệt mệnh kỹ. NPC: Môn Chủ Huyền Bột

  [26] Mật mã của sơn tặc. NPC: Môn Chủ Huyền Bột

  [27] Cướp biển xuất hiện. NPC: Kim Hương Ngọc

  [29] Quyết định thời gian. NPC: Kim Hương Ngọc

  [30] Đánh đuổi bọn cướp biển. NPC: Hoa Hữu Khuyết

  [31] Nguyên liệu của Đao Kiếm Tiếu. NPC: Môn Chủ Huyền Bột

  [32] Báu vật của Vi Đại Bảo. NPC: Vi Đại Bảo

  [33] Tiêu diệt sơn tặc. NPC: Ôn Hiểu Dư

  Các Q lv cao hơn sẽ update sau nhé (never)

  PS: Đây chỉ là kinh nghiệm mình đúc kết được trong quá trình test, cho nên chắc chắn sẽ có thiếu sót, có gì mọi người cứ comment góp ý, chỉnh sửa giúp để mình edit lại, tạo thành 1 topic hoàn chỉnh :D

  Cám ơn Heo, topic rất có ích và ý nghĩa. You did a good job brother.
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Thăng chức lần 3 phải làm xong chuỗi nhiệm vu ở các NPC thành TTQ/LCQ tùy theo chính tà
  Việc này để các bạn làm quen với việc làm quest. Từ sau tc3, game sẽ ko yêu cầu làm thêm nhiệm vụ để thăng chức . Nhưng việc làm quest chắc chắn sẽ giúp cho bạn up level nhanh hơn là đi train, các bạn hãy lưu ý.
   

  Heo0708

  Vang Danh Bốn Biển
  Staff member
  Update danh sách Q nhận được LV 35 ~ 59 ở TTQ và LCQ ở post #1
   

  xtranhaodongx

  Vang Danh Bốn Biển
  nhiệm vụ lv 20 chưa có,nhận ở đao kiếm tiếu rồi trả luôn được cái yên hoá ma vũ,Q23 làm hết được rồi nhe!
   

  Heo0708

  Vang Danh Bốn Biển
  Staff member
  Thank anh. Mấy cái Q có dạng "Hoàn thành mục tiêu ..." ở HB là Q hỗ trợ, ở version trước đã nhận được rồi. Để em bổ sung :D
   

  imported_TrungAnh

  Sơ Nhập Giang Hồ
  Nhiệm vụ 53:

  [53] Ngắm Hoa. NPC: Chân Ung Thử. Map: LCQ
  - Đánh "người chặt tre trộm" tìm 20 item Q
  - Gặp NPC: Chân Ung Thử => XONG
   

  Heo0708

  Vang Danh Bốn Biển
  Staff member
  Update Q thăng chức lần 2 và 3 ở post #1

  Riêng Q thăng chức 3 có thể mình nhớ thiếu 1 số bước (nhưng chỉ toàn là đi gặp NPC để nói chuyện thôi). Trong quá trình làm các bạn cứ Ctrl Q >> chọn Q >> Xem bản đồ, để biết chính xác bước tiếp theo gặp ai nhé.

  Mình sẽ check lại Q TC 3 và bổ sung sau.
   
  H

  hieulax

  Guest
  Update Q thăng chức lần 2 và 3 ở post #1

  Riêng Q thăng chức 3 có thể mình nhớ thiếu 1 số bước (nhưng chỉ toàn là đi gặp NPC để nói chuyện thôi). Trong quá trình làm các bạn cứ Ctrl Q >> chọn Q >> Xem bản đồ, để biết chính xác bước tiếp theo gặp ai nhé.

  Mình sẽ check lại Q TC 3 và bổ sung sau.

  Đã update chính xác từng bước TC 3 Tà phái. Mục TC 9 phái em type sai thế lực anh đã sửa rồi
   

  Heo0708

  Vang Danh Bốn Biển
  Staff member
  không có hướng dẫn Q 60~79 9 phái hả mấy a (vt)

  Bạn có thể xem hướng dẫn ingame và làm theo. Hướng dẫn ingame tương đối ổn :D

  ủa seo cái Q 17 cường hóa cái gì đó làm k đc :( ai pk chỉ zới nhak

  [17] Cường hoá vũ khí cho mình << Q này phải ko. Mua thiết kiếm ở ĐKT, CH +1, để vào slot 1 trong rương, rồi trả Q :D
   
  Top