Private conversations
Help Users

  Thông Báo Thông tin về Item võ huân YG Pro

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn

  Item võ huân sau bảo trì sẽ bán trong shop NPC chính tà tại Huyền Bột (Vũ khí và áo)


  -Giáp võ huân khi tham gia TLC đánh kì lân có xác suất được thưởng.
  -Tay và chân có xác suất được thưởng thêm khi tham gia đánh siêu boss và xếp hạng trong top 3
  -Giáp, tay, chân võ huân sẽ add thêm vào các phó bản làm quest , sẽ sớm ra mắt phục vụ các bạn.

  Đồ võ huân khi kết hợp từ 2 món đồng bộ trở lên sẽ được cộng thêm các chỉ số về HP, attack, defense... càng nhiều item đồng bộ thì hiệu ứng phụ càng cao.


  - Áo VH 110 = 12m gold + 500 điểm VH . ( bán Shop )
  - Áo VH 120 = 18m gold + 4000 điểm VH . ( bán Shop )
  - Áo VH 130 = 24m gold + 5000 điểm VH . ( bán Shop )

  - VK VH 110 = 43m gold + 500 điểm VH ( Bán Shop )
  - VK VH 120 = 56m gold + 4000 điểm VH ( Bán Shop )
  - VK VH 130 = 73m gold + 5000 điểm VH ( Bán Shop )

  Khi hợp thành 1 dòng thành công hoặc thất bại đều bị trừ 50 điểm VH .
  Khi cường Hóa thành công hay thất bại đều bị trừ điểm VH .
  tính theo cấp độ CH sau .

  + 0=> 1 = 50 điểm VH
  + 1=> 2 = 100 điểm VH
  + 2=> 3 = 150 điểm VH
  + 3=> 4 = 200 điểm VH
  + 4=> 5 = 250 điểm VH
  + 5=> 6 = 300 điểm VH
  + 6=> 7 = 350 điểm VH
  + 7=> 8 = 400 điểm VH
  + 8=> 9 = 450 điểm VH
  + 9=> 10 = 500 điểm VH

  1 Item có độ bền = 1000 , Vũ khí sữ dụng 1 skill hoặc 1 nhát đánh sẽ dc tính giảm 1 độ bền
  Trang bị : bị đánh 1 Skill , 1 nhát , hoặc 1 debuff rút máu sẽ giảm 1 độ bền .

  1 Món Bất kỳ khi độ bền về 0 sẽ mất 100% tác dụng dame và def .
  Khi GD thành công thì độ bền sẽ giảm =0 .
  Sữa 1 món bất kỳ ( Ôn Hiểu Dư và Hoa hữu Khuyết ) sẽ mất 150 điễm VH .

  Chúc các bạn vui vẻ.

  Support Team
   
  Top