Private conversations
Help Users

  Thông Báo Thông tin về chức năng bang hội mới

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn

  Admin xin thông báo quy hoạch lại tính năng guild như sau

  1.Điểm thưởng (theo thứ tự là Attack, Defense,HP,MP,Tất cả khí công tăng) từ Level1 đến level 6 như sau

  Level1=20;0;50;50;0
  Level2=40;0;75;75;0
  Level3=60;0;100;100;0
  Level4=100;10;300;300;0
  Level5=150;15;400;400;1
  Level6=200;25;500;500;2

  2.Để thăng cấp bang lên 4,5,6 các bạn cần tham gia thế lực chiến và nhận vật phẩm "Danh vọng bang hội" khi kích sát được nhiều người , giết kì lân.

  -Tất cả các nhân vật level tối thiểu 130 hoặc đã chuyển sinh khi sử dụng vật phẩm "Danh vọng bang hội" thì sẽ lấy điểm võ huân của mình cống hiến cho bang hội 5000 điểm võ huân

  -Khi bang hội tích luỹ đủ số võ huân cần thiết thì bang chủ có thể làm nhiệm vụ thăng cấp cho bang tại NPC bang hội
  guild cấp 4 cần 2m, guild cấp 5 cần 3m, guild cấp 6 cần 5m điểm võ huân.

  -Sau khi thăng cấp bang thành công thì có thể sử dụng thuộc tính của bang 4,5,6 trong vòng 7 ngày.

  -Hết 7 ngày, thuộc tính cộng thêm cho nhân vật của bang 4,5,6 sẽ quay về mức bang phái cấp 3, lúc này nếu muốn tiếp tục sử dụng thuộc tính cho bang 4,5,6 thì khi bang chủ cống hiến võ huân cho bang bằng "Danh vọng bang hội" và bang tích luỹ đủ số võ huân yêu cầu thì hệ thống sẽ tự động gia hạn thuộc tính cho bang hội.

  *Duy trì bang cấp 4 cần 1m5 điểm võ huân / 7 ngày
  *Duy trì bang cấp 5 cần 2m5 điểm võ huân / 7 ngày
  *Duy trì bang cấp 6 cần 3m điểm võ huân / 7 ngày

  3. Mỗi bang giới hạn số thành viên là 25.

  4. Các bang cũ đã bị xoá, để fix sự cố nhiều bang tên giống nhau dễ gây hiểu lầm trong game.

  Chúc các bạn vui vẻ và cân nhắc tình hình để nâng cấp guild  HK
   
  Last edited by a moderator:
  Top