Private conversations
Help Users

  Thông Báo Thông tin về nạp thẻ HKHV 27/10/2015.

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn

  Hiện nay có một chút điều chỉnh về nạp thẻ.

  Khi các bạn nạp thẻ nếu sử dụng thẻ FPT Gate, Thẻ Oncash, Megacard (https://megacard.vn/danh_sach_dai_ly)

  các bạn sẽ được thêm 5% số cash ngoài mức giá chung. Do đó để nạp múc tối ưu các bạn hãy ưu tiên 3 loại thẻ trên

  https://yulgangpro.net/CashCharge.aspx

  Chúc các bạn vui vẻ!

  HK
   
  Top