Private conversations
Help Users

  Thông Báo Thông tin về tài khoản Premium

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn

  Admin thông tin lại về chế độ tài khoản Premium

  Login tài khoản tại https://yulgangpro.net/ProfileDetails.aspx

  tài khoản premium giá 1500 cash kéo dài 30 ngày

  các bạn phải để cash lại trong bank mới mua tk Premium được, sau khi nâng cấp hãy đăng nhập lại website để thấy thay đổi.

  Tài khoản Premium trong 30 ngày tăng 5% Exp, Ki, Gold, xem được lịch sử PK
  và nhận cash hàng ngày theo tích lũy thời gian online
  . Chi phí nâng cấp là 1500 cash.

  Cash bonus hàng ngày dùng để mua vật phẩm tại https://yulgangpro.net/BuyBonusItem.aspx  Chúc các bạn vui vẻ.
   
  Last edited by a moderator:
  Top