Private conversations
Help Users

  Thông Báo Thông tin về việc mở kênh NO-PK

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các bạn

  Trước mắt thuận theo yêu cầu của 1 số bạn thành viên, Admin mở thêm kệnh NO-PK với thông tin như sau

  -Exp x750 , kệnh Free là x1000

  -Gold Drop x800, kênh Free là x1000

  -Item Drop x400 , kênh Free là x500

  Kênh NO-PK vẫn cho phép PK ở map Huyên Bột, khu vực ngoài phạm vi an toàn.

  Guild có thể chat cùng nhau ở 2 kênh.

  Kênh PK ko có thế lực chiến

  Chúc các bạn vui vẻ.

  HK
   
  Last edited by a moderator:
  Top