Private conversations
Help Users

  [ThuongCui] [164] Thanh lý con hàng cùi bắp

  NhokTy

  Vô Danh Khách
  Bán:
  + Chân 12xt full 8 +10 = 1k2@ (142 def)
  + PT 10 SC = 150@ (3 cục)
  + PT 10 CC = 150@ (1 cục)
  + Soul trung = 1k1@
  + Di tinh 5% = 800@
  + Áo cung nam 12x9 full 7 +10 6tt 5lv = 500@
  + 30% SC = 100@
  + 30% CC = 40@
  + Giáp 105 F8 +10 = 400@
  + Giáp 125 trắng = 1k
  0985 058 233 tks mn đã quan tâm (onl từ 8h tới 15h30)
   
  Last edited:

  CoiSociu

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  tao với con lì là những ng sở hữu nht kc1 đầu tiên sv này :26:
   

  NhokTy

  Vô Danh Khách
  Tình hình là cần bán acc Thương nam 9 cs6 lv 164 70%
  Ac gồm:
  +Thương 199m9 kc3 +6 8tt 10lv
  + Áo 13x 8877 +10 8tt 10lv dn+2 (def 433)
  + Sét train 12x full 8 (2 tay +8, chân +7)
  + Giáp 105 full 8 +10
  + Cặp btkc3 lv80
  + dây def 25 +4
  + AC Thần Sấm 1 dòng kc1 và 1 dòng KCCK :icon_jie:
  + AC G trắng +10 =)))
  + Còn 8c HTĐ 150%/24h
  + CTP tới 8h15 ngày 8/5/2016

  Tặng kèm 1 kho vk 12x 13x các loại, nửa kho áo 12x 13x các loại.
  kho vk: http://i.imgur.com/bGU3LIv.png
  kho áo: http://i.imgur.com/tO6p68V.png

  Giá em nó là 200k card bác nào tiễn em nó giùm 0985058233 (bận làm nên sms nhé, khi nào rảnh sẽ Rep)

  cập nhật lại nào =))
   

  Nh0kTy

  Sơ Nhập Giang Hồ
  Bán:
  + Xác thương nam 9 cs7 lv 115 (còn 7 HTD và CTP tới ngày 8/5/2016) = 50k card hoặc 5k@
  +Thương 199m9 kc3 +6 8tt 10lv = 6k@
  + Áo 13x 8877 +10 8tt 10lv dn+2 (def 433) = 4k@
  + Sét train 12x full 8 (2 tay +8, chân +7) = 1k2@ hoặc đổi sét 12xt tương đương
  + Giáp 105 full 8 +10 = 400@
  + Cặp btkc3 lv80 = 500@/1c
  + Dây def 25 +4 = 1k@ (44 def)
  + Chân 13x9 trắng = 700@
  + NHT HLTP = 300@
  + Áo thương nam 11x9 full 7 +10 6tt= 200@
  + Áo cung 12x9 full 7 +10 6tt 5lv = 800@
  Mua:
  + Tay, chân 13xt trắng = 600@/1
  + Mua @ tại HCM hoặc card
  0985 058 233 tks mn đã quan tâm (onl từ 8h tới 15h30)

  lên nóc nhà là bắt con gà =)))
   
  Top