Trò chơi từ trường hợp này suy ra kết quả

Lykhai

Vang Danh Bốn Biển
#1
Hôm nay có trò mới cho anh em chơi

Tui VD trước nha
Đá banh => làm bể lo hoa=> bị mẹ mắng và đánh
 

Meister

<strong><span style= "font: 20px vernada ; color:
#9
Thằng bựa -> góp ý -> chây + ngu -> war =))
-----------------------------:-t -------------------------------
Ăn xong --> no --> đi ỉa --> ỉa xong lại đói --> lại đi ăn ---> ..............
 

™BIMBIM™

Vô Danh Khách
#10
Kaioken-->Super Saiyan-->Super Saiyan 2 ->> Super Saiyan 3-> Monkey Lengendry -> Monkey Gold Lengendry ->>> Transfrom ( gru gru gru !!!)-->Super Saiyan 4
 

The Mark

<span style="color: Red;"><marquee><strong>Tỉ kiếp
#13
đi học => trời mưa => không mang áo mưa => ướt nhẹp cái đt => hỏng mất rồi :((
 
Top