Private conversations
Help Users

  Vấn đề làm nhiệm vụ hàng ngày mong GM giúp giùm

  NhokTy

  Vô Danh Khách
  Tình hình nhận Q hàng ngày mà nó báo là "Không phù điều kiện. Xin hãy xác nhận điều kiện rùi hãy đến".
  - Các Q bị lỗi là:
  + Lv 60: Thu thập đao sắt cho DKT
  + Lv 80: Thu thập nọc rắn cho BTC
  + LV 110: Thu hồi mật thư
  + LV 110: Thu phục oa độc
  ID game: nhoklove032
  Ingame: ThuongCui

  Mong GM xem lại giùm.
   

  karok

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Q hàng ngày được reset mỗi ngày sau 12h đêm, thỉnh thoảng nó bảo "không đủ điều kiện" có thể là do:
  - Đã làm Q đó trong ngày rồi và chưa reset, qua 12h đêm mới nhận lại được
  - Làm từ hôm trước, qua hôm sau mới trả, trả hôm nào tính hôm đó
  - Relog nhân vật có thể nhận được
   

  NhokTy

  Vô Danh Khách
  Q hàng ngày được reset mỗi ngày sau 12h đêm, thỉnh thoảng nó bảo "không đủ điều kiện" có thể là do:
  - Đã làm Q đó trong ngày rồi và chưa reset, qua 12h đêm mới nhận lại được
  - Làm từ hôm trước, qua hôm sau mới trả, trả hôm nào tính hôm đó
  - Relog nhân vật có thể nhận được

  mình cả tuần nay k nhận dc 4 cái nhiệm vụ đó rùi chớ k phải 1 ngày 2 ngày mà mình làm cái Pic này đâu bạn
   

  SuperKen

  Vô Danh Khách
  Cái này là do đang trả Q nhấn Esc nhanh quá nên bị rồi. Trước ta cũng bị 1 lần cs xong mới hết. =,=
   

  CoiSociu

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  mình cả tuần nay k nhận dc 4 cái nhiệm vụ đó rùi chớ k phải 1 ngày 2 ngày mà mình làm cái Pic này đâu bạn

  bạn đã thoát hẳn game vào lại chưa. trước mình cũng bị 4 5 hôm ko nhận được nhưng thoát hẳn game vô lại nhận thì được
   
  Top