Private conversations
Help Users

  vấn đề làm quest

  VongKimLang

  Vô Danh Khách
  Xin fix lỗi lại làm quest dùm . Hiện tại làm quest thì con nào đánh ra thì con đó được hưởng , chứ không phải cả party . Xin fix lại dùm cả party đều hưởng hết . Như vậy sẽ không tạo được tính cùng nhau party và cùng nhau làm quest . mong xem xét lại
   
  Top