Private conversations
Help Users

  Event Về khí công phản dame của ninja khi PK

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  BQT xin thông báo như sau

  Hiện nay khí công này (kc 9) được hiểu theo 2 hướng như sau:

  -1: khi ninja né thì 1 lượng dame cố định (mỗi khí công là 1 % dame) được cộng vào đòn đánh chay kế tiếp , 40 khí công sẽ được cộng cố định 40% dame đã né (theo china official rxjh.17game.com)

  -2: Khi ninja né , có xác suất (khả năng này phục thuộc vào khí công liên tiêu đái đả nhiều hay ít ,40 khí công thì tương ứng xác suất dồn dame là 50%) cộng ngẫu nhiên (10-100%) dame vào đòn đánh chay kế tiếp (theo netgame, HKUS)


  Homeviet đang đi theo hướng 1

  Theo đó, khi 1 nhân vật skill ninja mất 3000HP thì với 40 khí công ninja sẽ được cộng thêm 40%x3000 = 1200 dame vào đòn đánh chay kế tiếp.

  tuy nhiên theo quan sát ninja trong thời gian qua, với các dame xanh trả về lên tới hàng chục k thì admin đã xem lại code và phát hiện lỗi.

  Lỗi ở đây là thay vì cộng 1200 dame này vào cú đánh chay thì đã cộng vào ngay chỉ số attack cơ bản của nhân vật khi tính dame. Vì vậy 1200 dame này khi khí công 6 và khí công 7 xuất hiện thì sẽ tăng lên hơn 2 lần . Và nếu ninja né 2, 3 lần liên tiếp thì đòn đánh trả sẽ rất khủng vì lúc này 1200 dame này sẽ là 2400 hoặc 3600 , và nếu ninja ra dame xanh (kc 6 và 7) thì dame trả đối thủ sẽ trên dưới 10k.

  Vấn đề đặt ra là sẽ fix, tuy nhiên server homeviet khác với official ở chỗ có kẹp skill, ninja đánh chay chỉ đánh từng nhát một, ko kẹp như khi skill, vì vậy admin sẽ nghiên cứu lại cách fix, vì nếu fix đúng như official thì ninja đánh chay xem như bị phế, trừ khi ko có kep skill.

  Vì một server công bằng, ổn định tất cả mọi bug khi phát hiện thì phải fix.
  Nhưng do như đã nói ở trên, admin sẽ tìm 1 hướng giải quyết ổn nhất cho ninja trong server có kẹp skill
  Còn về event, mong mọi người đặt tiêu chí giao lưu vui vẻ là trên hết, nhờ event admin đã phát hiện ra lỗi.
  đó mới là điều quan trọng.

  Nếu có fix, sẽ fix sau khi event kết thúc để mọi người khỏi nói này nói nọ.

  p/s: Sở dĩ có hai hướng 1 và 2 của khí công phản dame là vì theo HKUS netgame và theo China official  HK
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Update 16/7/2013:

  Fix ninja theo hướng 1

  -1: khi ninja né thì 1 lượng dame cố định (mỗi khí công là 1 % dame) được cộng vào đòn đánh chay kế tiếp , 40 khí công sẽ được cộng cố định 40% dame đã né (theo china official rxjh.17game.com)

  Nhưng điều chỉnh lượng dame return là ngẫu nhiên từ (x% đến 100%) thay vì % cố định theo khí công

  x là số khí công ngự khí xung tiêu, ví dụ 30 khí công thì x là 30%.

  Như vậy theo lí thuyết lần điều chỉnh này ninja mạnh hơn, nhưng do lần trước câu hình bị bug, nên dame return của ninja bị nhân lên con số khủng.

  Ninja PK chay vẫn mạnh, thắng thua là do tính toán hợp lí giữa hai đấu thủ, phụ thuộc vào khả năng né tránh+ khả năng tính toán thời điểm công kích lại đối thủ của ninja và cả sự may mắn.
   
  Top