Private conversations
Help Users

  [XBow][13x][Mua - Bán Item]

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Ngắn gọn:
  Mua:
  Set VH ful 80 Cung
  +Cặp AC Full Cửu Thiên Chân Khí (ĐP)
  + Mua kc2 = 50@ sll


  Bán:

  ACG TTNT, Set Áo 12xT Cung Nam Ful 7+10
  30%CC (4v)
  PT9,10 SC
  NHT: (SL 1v mỗi loại)
  + Xung quan nhat no
  + Tam Khuc Hoa Minh
  + Kich Luc Cong Thanh
  + Sat tam Cam Khuc
  + Truong Cong Kich Luc
  + HLTP
  + DCVT, MM1%, Hộ Thân Canh Khí,
  + PVP 15% SLL
  + KC3 = 1k5@

  =>> Bán 1 số món đồ trắng: (ai mua gì để lại cmt nhé)
  ==== Áo thương 12xT Nữ
  ==== Áo thương ninja 12x9 nữ
  ==== Vũ khí: Đàn 12x9
  ==== Áo Kiếm 12xT Nam
  ==== Tay 11x9
  ==== Áo Cầm 12x9 Nữ (2 cái)
  ==== + Nhiều Áo và VK Trắng 12x 13x, Ai Cần gì cmt để mình tìm nhé

  Up len naooooooooooo
   

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Ngắn gọn:
  Mua:
  Set VH ful 80 Cung
  +Cặp AC Full Cửu Thiên Chân Khí (ĐP)
  + Mua kc2 = 50@ sll


  Bán:

  ACG TTNT, Set Áo 12xT Cung Nam Ful 7+10
  30%CC (4v)
  PT9,10 SC
  NHT: (SL 1v mỗi loại)
  + Xung quan nhat no
  + Tam Khuc Hoa Minh
  + Kich Luc Cong Thanh
  + Sat tam Cam Khuc
  + Truong Cong Kich Luc
  + HLTP
  + DCVT, MM1%, Hộ Thân Canh Khí,
  + PVP 15% SLL
  + KC3 = 1k5@

  =>> Bán 1 số món đồ trắng: (ai mua gì để lại cmt nhé)
  ==== Áo thương 12xT Nữ
  ==== Áo thương ninja 12x9 nữ
  ==== Vũ khí: Đàn 12x9
  ==== Áo Kiếm 12xT Nam
  ==== Tay 11x9
  ==== Áo Cầm 12x9 Nữ (2 cái)
  ==== + Nhiều Áo và VK Trắng 12x 13x, Ai Cần gì cmt để mình tìm nhé

  Up CON NHT CPVP CKND VA DCVT nhé. Ai cần gì để lại cmt
   

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Ngắn gọn:
  Mua:
  Set VH Cung ulpt
  +Cặp AC Full Cửu Thiên Chân Khí (ĐP)
  + Mua kc2 = 50@ sll
  + Mua Ac VAAT nam or guild


  Bán:

  ACG TTNT =4k
  Áo 12xT Cung Nam Ful 7+10 = 900@
  30%CC (4v) (còn 2V)
  PT9,10 SC (sold)
  NHT:
  + Xung quan nhat no
  + Tam Khuc Hoa Minh
  + Kich Luc Cong Thanh
  + Sat tam Cam Khuc
  + Truong Cong Kich Luc
  + HLTP
  + DCVT, MM1%, Hộ Thân Canh Khí,
  + TTNT= 500@ (2v)
  + Cuồng phong vạn phá
  + PVP 15% SLL =50@
  + KC3 = 1k3@ (sold)

  =>> Bán 1 số món đồ trắng: (ai mua gì để lại cmt nhé)
  ==== Áo thương 12xT Nữ
  ==== Áo thương ninja 12x9 nữ
  ==== Vũ khí: Đàn 12x9
  ==== Áo Kiếm 12xT Nam
  ==== Tay 11x9
  ==== Áo Cầm 12x9 Nữ (2 cái)
  ==== + Nhiều Áo và VK Trắng 12x 13x, Ai Cần gì cmt để mình tìm nhé

  Update nào
   
  Top