Private conversations
Help Users

  [XBow][13x][Mua - Bán Item]

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Soul trung m mới đổi đồ rồi. Ing Xbow. B cần xin gì có thì m cho. Vì hồi m mới chơi b có cho đồ mình :)
   

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Ngắn gọn:
  Mua:
  Set VH Cung ulpt
  + Mua AC Nam ful THTD
  + Mua NHT THTD sll
  + Mua kc3 sll = 1k1,
  + Đàn 199mT trắng
  + Mua Cặp AC CTQN or NHT CTQN


  BONUS: THU MUA LINH TINH VE CHAI SLL. AI CÓ GÌ CẦN BÁN CỨ NT SĐT 0989.389.209 (=VNĐ). TRAO ĐỔI BUÔN BÁN TẤT CẢ CHỈ CÓ TẠI SHOP XBOW

  Bán:

  + giáp 125 trắng (Đã bán)
  + Soul trung = 1k2@
  + Di tinh 5%
  + Ki ĐN+2 = 100@
  + Tay 13xT ful 10+7
  + 1 Chân 12XT ful 8 + 10 142 def
  + ngọc ulvc 30cc
  + pt10cc
  + thương 177MT ful kc2 +8 = 900@
  + Cung 177mt ful kc2 + 8 900@
  + Áo Nin 13xT ful 10+10 10 soul ĐN+2 = 10k@ (Max op)

  NHT:
  + Xung quan nhat no
  + Tam Khuc Hoa Minh
  + Sat tam Cam Khuc
  + Truong Cong Kich Luc
  + HLTP
  + DCVT, MM1%, Hộ Thân Canh Khí,
  + TTNT=500@
  + Cuồng phong vạn phá =200@
  + PVP 15% SLL =50@
  + KCCK
  + .....

  =>> Bán 1 số món đồ trắng: (ai mua gì để lại cmt nhé)
  ==== Áo 12x các loai = 50@ sll
  ==== Áo 13x các loại = 100@ sll
  ==== Vu khi 12x = 50@
  ==== Vũ khí 13x các loại sll = 300@
  Ai Cần gì cmt để mình tìm nhé.

  => A.E Mua Nhiều Có Cmt or Có Call Có Fix nhé.
  Đặc biệt: Ưu ái cho các em gái 18t chưa có bạn trai. or phụ nữ có TAI nhưng chưa ai bú :v. Mua Bán Chính Chủ ko qua trung gian ^^!


  Update Cho ngay moi nao
   

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Ngắn gọn:
  Mua:
  Set VH Cung ulpt
  + Mua AC Nam ful THTD
  + Mua NHT THTD sll
  + Mua kc3 sll = 1k1,


  BONUS: THU MUA LINH TINH VE CHAI SLL. AI CÓ GÌ CẦN BÁN CỨ NT SĐT 0989.389.209 (=VNĐ). TRAO ĐỔI BUÔN BÁN TẤT CẢ CHỈ CÓ TẠI SHOP XBOW

  Bán:

  + giáp 125 trắng (Đã bán)
  + Soul trung = 1k2@
  + Di tinh 5% = 1K3@
  + Ki ĐN+2 = 100@
  + Tay 13xT ful 10+7
  + 1 Chân 12XT ful 8 + 10 142 def
  + ngọc ulvc 30cc
  + pt10cc
  + thương 177MT ful kc2 +8 = 900@
  + Cung 177mt ful kc2 + 8 900@
  + Áo Nin 13xT ful 10+10 10 soul ĐN+2 = 10k@ (Max op)

  NHT:
  + Xung quan nhat no
  + Tam Khuc Hoa Minh
  + Sat tam Cam Khuc
  + Truong Cong Kich Luc
  + HLTP
  + DCVT, MM1%, Hộ Thân Canh Khí,
  + TTNT=500@
  + Cuồng phong vạn phá =200@
  + PVP 15% SLL =50@
  + KCCK
  + .....

  =>> Bán 1 số món đồ trắng: (ai mua gì để lại cmt nhé)
  ==== Áo 12x các loai = 50@ sll
  ==== Áo 13x các loại = 100@ sll
  ==== Vu khi 12x = 50@
  ==== Vũ khí 13x các loại sll = 300@
  Ai Cần gì cmt để mình tìm nhé.

  => A.E Mua Nhiều Có Cmt or Có Call Có Fix nhé.
  Đặc biệt: Ưu ái cho các em gái 18t chưa có bạn trai. or phụ nữ có TAI nhưng chưa ai bú :v. Mua Bán Chính Chủ ko qua trung gian ^^!


  UpdateUpdate nao
   

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Ngắn gọn:
  Mua:
  Set VH Cung ulpt
  + Mua AC Nam ful THTD
  + Mua NHT THTD sll
  + Mua kc3 sll = 1k1,


  BONUS: THU MUA LINH TINH VE CHAI SLL. AI CÓ GÌ CẦN BÁN CỨ NT SĐT 0989.389.209 (=VNĐ). TRAO ĐỔI BUÔN BÁN TẤT CẢ CHỈ CÓ TẠI SHOP XBOW

  Bán:

  + giáp 125 trắng (Đã bán)
  + Soul trung = 1k1@ or đổi kc3 (Đặt hàng trước)
  + Di tinh 5% = 1K3@
  + Ki ĐN+2 = 100@
  + Tay 13xT ful 10+7
  + 1 Chân 12XT ful 8 + 10 142 def
  + ngọc ulvc 30cc
  + pt10cc
  + thương 177MT ful kc2 +8 +9
  + Cung 177mt ful kc2 + 8 900@
  + Áo Nin 13xT ful 10+10 10 soul ĐN+2 = 10k@ (Max op)

  NHT:
  + Xung quan nhat no
  + Truong Cong Kich Luc = 300@
  + CTQN = 400@
  + HLTP = 400@
  + BBTH = 300@
  + TTNT=500@
  + NTTK = 500@
  + VAAT = 400@
  + Cuồng phong vạn phá =100@
  + KCCK = 400@
  + CKND = 1K3@
  + .....

  =>> Bán 1 số món đồ trắng: (ai mua gì để lại cmt nhé)
  ==== Áo 12x các loai = 50@ sll
  ==== Áo 13x các loại = 100@ sll
  ==== Vu khi 12x = 50@
  ==== Vũ khí 13x các loại sll = 300@
  Ai Cần gì cmt để mình tìm nhé.

  => A.E Mua Nhiều Có Cmt or Có Call Có Fix nhé.
  Đặc biệt: Ưu ái cho các em gái 18t chưa có bạn trai. or phụ nữ có TAI nhưng chưa ai bú :v. Mua Bán Chính Chủ ko qua trung gian ^^!


  Bán NHT sll đây. :3
   

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Ngắn gọn:
  Mua:
  Set VH Cung ulpt
  + Mua AC Nam ful THTD
  + Mua NHT THTD sll
  + Mua kc3 sll = 1k1,


  BONUS: THU MUA LINH TINH VE CHAI SLL. AI CÓ GÌ CẦN BÁN CỨ NT SĐT 0989.389.209 (=VNĐ). TRAO ĐỔI BUÔN BÁN TẤT CẢ CHỈ CÓ TẠI SHOP XBOW

  Bán:

  + giáp 125 trắng (Đã bán)
  + Soul trung = 1k1@ or đổi kc3 (Đặt hàng trước)
  + Di tinh 5% = 1K3@
  + Ki ĐN+2 = 100@
  + Tay 13xT ful 10+7
  + 1 Chân 12XT ful 8 + 10 142 def
  + ngọc ulvc 30cc
  + pt10cc
  + thương 177MT ful kc2 +8 +9
  + Cung 177mt ful kc2 + 8 900@
  + Áo Nin 13xT ful 10+10 10 soul ĐN+2 = 10k@ (Max op)

  NHT:
  + Xung quan nhat no
  + Truong Cong Kich Luc = 300@
  + CTQN = 400@
  + HLTP = 400@
  + BBTH = 300@
  + TTNT=500@
  + NTTK = 500@
  + VAAT = 400@
  + Cuồng phong vạn phá =100@
  + KCCK = 400@
  + CKND = 1K3@
  + .....
  + bán hộp NHT = 150@ sll. Đem về khui THTĐ bán lại cho mình. Khui sll rất hên nhé ^^

  =>> Bán 1 số món đồ trắng: (ai mua gì để lại cmt nhé)
  ==== Áo 12x các loai = 50@ sll
  ==== Áo 13x các loại = 100@ sll
  ==== Vu khi 12x = 50@
  ==== Vũ khí 13x các loại sll = 300@
  Ai Cần gì cmt để mình tìm nhé.

  => A.E Mua Nhiều Có Cmt or Có Call Có Fix nhé.
  Đặc biệt: Ưu ái cho các em gái 18t chưa có bạn trai. or phụ nữ có TAI nhưng chưa ai bú :v. Mua Bán Chính Chủ ko qua trung gian ^^!


  UPdate ngày mới
   

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Ngắn gọn:
  Mua:
  Set VH Cung ulpt
  + Mua AC Nam ful THTD
  + Mua NHT THTD sll
  + Mua kc3 sll = 1k1,
  + Mua ULPT 78 80
  + Áo Vh Cung Chân
  + 1 tay + 1 chân VH Cung (Chân)


  BONUS: THU MUA LINH TINH VE CHAI SLL. AI CÓ GÌ CẦN BÁN CỨ NT SĐT 0989.389.209 (=VNĐ). TRAO ĐỔI BUÔN BÁN TẤT CẢ CHỈ CÓ TẠI SHOP XBOW

  Bán:

  + giáp 125 trắng (Đã bán)
  + Soul trung = 1k1@ or đổi kc3 (Đặt hàng trước)
  + Di tinh 5% = 1K3@
  + Ki ĐN+2 = 100@
  + Tay 13xT ful 10+7
  + 1 Chân 12XT ful 8 + 10 142 def
  + ngọc ulvc 30cc
  + pt10cc
  + thương 177MT ful kc2 +8 +9
  + Cung 177mt ful kc2 + 8 900@
  + Áo Nin 13xT ful 10+10 10 soul ĐN+2 = 10k@ (Max op)

  NHT:
  + Xung quan nhat no
  + Truong Cong Kich Luc = 300@
  + CTQN = 400@
  + HLTP = 400@
  + BBTH = 300@
  + TTNT=500@
  + NTTK = 500@
  + VAAT = 400@
  + Cuồng phong vạn phá =100@
  + KCCK = 400@
  + CKND = 1K3@
  + .....
  + bán hộp NHT = 150@ sll. Đem về khui THTĐ bán lại cho mình. Khui sll rất hên nhé ^^

  =>> Bán 1 số món đồ trắng: (ai mua gì để lại cmt nhé)
  ==== Áo 12x các loai = 50@ sll
  ==== Áo 13x các loại = 100@ sll
  ==== Vu khi 12x = 50@
  ==== Vũ khí 13x các loại sll = 300@
  Ai Cần gì cmt để mình tìm nhé.

  => A.E Mua Nhiều Có Cmt or Có Call Có Fix nhé.
  Đặc biệt: Ưu ái cho các em gái 18t chưa có bạn trai. or phụ nữ có TAI nhưng chưa ai bú :v. Mua Bán Chính Chủ ko qua trung gian ^^!

  Update nào. Lên đê
   

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Update. Thêm rất nhiều đồ trắng. Ai cần gì cmt lại nhé

  Ngắn gọn:
  Mua:
  Set VH Cung ulpt
  + Mua AC Nam ful KCCK CKND
  + Mua NHT KCCK CKND
  + Mua kc3 sll = 1k1,
  + Mua ULPT 78 80
  + Áo Vh Cung Chân
  + 1 tay + 1 chân VH Cung (Chân)


  BONUS: THU MUA LINH TINH VE CHAI SLL. AI CÓ GÌ CẦN BÁN CỨ NT SĐT 0989.389.209 (=VNĐ). TRAO ĐỔI BUÔN BÁN TẤT CẢ CHỈ CÓ TẠI SHOP XBOW

  Bán:

  + giáp 125 trắng (Đã bán)
  + Soul trung = 1k1@ or đổi kc3 (Đặt hàng trước)
  + Di tinh 5% = 1K3@
  + Ki ĐN+2 = 100@
  + Tay 13xT ful 10+7
  + 1 Chân 12XT ful 8 + 10 142 def
  + ngọc ulvc 30cc
  + pt10cc
  + thương 177MT ful kc2 +8 +9
  + Cung 177mt ful kc2 + 8 900@
  + Áo Nin 13xT ful 10+10 10 soul ĐN+2 = 10k@ (Max op)

  NHT:
  + Xung quan nhat no
  + Truong Cong Kich Luc = 300@
  + CTQN = 400@
  + HLTP = 400@
  + BBTH = 300@
  + TTNT=500@
  + NTTK = 500@
  + VAAT = 400@
  + Cuồng phong vạn phá =100@
  + KCCK = 400@
  + CKND = 1K3@
  + .....
  + bán hộp NHT = 150@ sll. Đem về khui THTĐ bán lại cho mình. Khui sll rất hên nhé ^^

  =>> Bán 1 số món đồ trắng: (ai mua gì để lại cmt nhé)
  ==== Áo 12x các loai = 50@ sll
  ==== Áo 13x các loại = 100@ sll
  ==== Vu khi 12x = 50@
  ==== Vũ khí 13x các loại sll = 300@
  Ai Cần gì cmt để mình tìm nhé.

  => A.E Mua Nhiều Có Cmt or Có Call Có Fix nhé.
  Đặc biệt: Ưu ái cho các em gái 18t chưa có bạn trai. or phụ nữ có TAI nhưng chưa ai bú :v. Mua Bán Chính Chủ ko qua trung gian ^^!


  Up cho ai can
   
  Top