Private conversations
Help Users

  xin đồ kiếm 9 + nhận sư phụ

  trongtuan69

  Vô Danh Khách
  em là mới chơi lại xin đồ kiếm 9 nữ + ai là kiếm 9 thì nhận em làm đệ tử lấy skill AOE với cảm ơn có gì nt qua SDT 0935224924
   

  KiemTaVietNam

  Chinh Chiến Tứ Phương
  em là mới chơi lại xin đồ kiếm 9 nữ + ai là kiếm 9 thì nhận em làm đệ tử lấy skill AOE với cảm ơn có gì nt qua SDT 0935224924

  seve mình đâu có nhận sư đồ đâu. tự trean đi bạn à . 115 auto tầm 3 giờ là xong ( đây là trường hợp không có xài thuốc lắc nhé ) . còn xài thuốc lắc có lẽ chỉ 1 giờ là úp 115. lúc đó mới có skill AOE. mình có cây kiếm 13x trắng + bộ tay chân 12x trắng nếu lấy vào game seve 2 kho huyền bột mình đưa cho nhé. :icon_ka:
   

  trongtuan69

  Vô Danh Khách
  seve mình đâu có nhận sư đồ đâu. tự trean đi bạn à . 115 auto tầm 3 giờ là xong ( đây là trường hợp không có xài thuốc lắc nhé ) . còn xài thuốc lắc có lẽ chỉ 1 giờ là úp 115. lúc đó mới có skill AOE. mình có cây kiếm 13x trắng + bộ tay chân 12x trắng nếu lấy vào game seve 2 kho huyền bột mình đưa cho nhé. :icon_ka:

  tên sv 2 đi ông để tui pm
   
  Top