Private conversations
Help Users

  xin G.m giúp dùm mình

  Victoria

  Vô Danh Khách
  mấy hôm nay mình không onl nên ạc kiếm mình hết Chí Tôn Phù mình để một số đồ trong đó giờ hết CHí Tôn Phù nên mình bị Mất 1 số đồ tài khoảng game là kulangga Tên nhân Vật là sonyanhthy lv152 ts5 xin G.m giải quyết dùm minh để mình tiếp tục đam mê cảm ơn
   

  shyn

  Giang Hồ Hào Kiệt
  mấy hôm nay mình không onl nên ạc kiếm mình hết Chí Tôn Phù mình để một số đồ trong đó giờ hết CHí Tôn Phù nên mình bị Mất 1 số đồ tài khoảng game là kulangga Tên nhân Vật là sonyanhthy lv152 ts5 xin G.m giải quyết dùm minh để mình tiếp tục đam mê cảm ơn

  bạn mua CTP sẻ có lại đồ bạn nhé :icon_hd:
   

  hieulax

  Vang Danh Bốn Biển
  Hết CTP thỉ muốn lấy đồ chỉ còn 1 cách duy nhất là mua CTP. ngay cả GM cũng không ngoại lệ. Và đó cũng là cách duy nhất
   

  BeDieu

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Hết CTP thỉ muốn lấy đồ chỉ còn 1 cách duy nhất là mua CTP. ngay cả GM cũng không ngoại lệ. Và đó cũng là cách duy nhất

  e bị mất 2 ngày CTP a ơi :yy168:
   
  Top